by Mawos Mawos

MAWOS w ramach Projektu „Automatyk-robotyk – kluczowy zawód XXI wieku” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny od lipca do października 2014 przeprowadził staże dla studentów Politechniki Łódzkiej na kierunku Automatyka i Robotyka.

ue-ufs-kapital-ludzkiGłównym celem projektu było przygotowanie studentów do bardziej efektywnego wejścia na rynek pracy oraz wzmocnienie praktycznych elementów nauczania.
Realizacja stażu odbywała się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałania 4.1.2. zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy).

Wszystkim studentom uczestniczącym w projekcie dziękujemy za owocną współpracę, gratulujemy osiągniętych wyników nauczania oraz życzymy pomyślności w realizacji kolejnych projektów w ramach studiów oraz w przyszłej karierze inżynierskiej.