Migracje przestarzałych systemów sterowania

W wielu istniejących maszynach i instalacjach produkcyjnych w dalszym ciągu pracują  sterowniki oraz inne istotne z punktu utrzymania ciągłości produkcji urządzenia i systemy wycofane już z produkcji przez producentów. Najbardziej popularnym w Polsce przykładem takiej sytuacji są sterowniki rodziny SIMATIC S5 (prod. SIEMENS). Cała rodzina tych urządzeń została wycofana w roku 2003 a ich produkcja została całkowicie wstrzymana w roku 2015. Z tego względu części zamienne tych systemów są trudnodostępne i drogie, a czas realizacji dostaw w szczególnych przypadkach może być bardzo długi.

Migracja przestarzałych systemów sterowania polega na unowocześnieniu architektury systemu sterowania poprzez wymianę jego zasobów sprzętowych lub softwarowych oraz zastąpieniu ich nowoczesnymi odpowiednikami.

MAWOS Sp. z o.o.
92-614 Łódź, ul. Rokicińska 299/301
tel. + 48 42 689 24 00
fax + 48 42 689 24 01
info@mawos.com.pl

Automatyka Przemysłowa
tel. + 48 42 689 24 50

W tym zakresie, oferujemy Państwu kompleksowe usługi inżynierskie, które obejmują:

 • wykonanie audytu w celu identyfikacji przestarzałych elementów systemu sterowania;
 • opracowanie strategii przeprowadzenie migracji systemu sterowania uwzględniającej konkretne wymagania oraz możliwości Klienta;
 • wymianę sprzętu sterownikowego wraz z konwersją programu;
 • aktualizację oprogramowania HMI / SCADA do środowiska w najnowszych wersjach dostępnych na rynku;
 • kompleksowe zarządzanie projektem.

Projekty migracji systemów sterowania są prowadzone przez firmę Mawos w oparciu o sprawdzoną metodyką, która gwarantuje wysoką jakość wdrożenia. Sposób realizacji każdego projektu jest dostosowywany do indywidualnych wymagań oraz oczekiwań Klienta.

Decyzja o wdrożeniu projektu migracji systemu sterowania to właściwy krok do uzyskania poprawy w następujących obszarach działalności przedsiębiorstwa:

 • wydajność produkcji
 • utrzymanie ruchu (redukcja kosztów)
 • bezpieczeństwo oraz niezawodność produkcji

Właściwie przeprowadzone działania modernizacyjne w wymienionych obszarach w sposób znaczący wpływają na poprawę wyników finansowych każdego przedsiębiorstwa i z tego punktu widzenia migracja systemu sterowania jest działaniem przynoszącym wymierne korzyści.

Elementy każdego systemu automatyki charakteryzują się określonym cyklem życia, który może zostać zdefiniowany jako okres, przez który dany produkt dostępny jest na rynku. W tym okresie użytkownik może liczyć na pełną dostępność części zapasowych oraz wsparcie techniczne producenta. W sytuacji, gdy w instalacjach automatyki pracują elementy, które zostały już dawno wycofane z produkcji, użytkownik takiego systemu narażony jest na szereg poważnych problemów oraz ograniczeń. Do najważniejszych z nich należą:

 • nieplanowane i długofalowe przestoje wynikające z ograniczonej dostępności elementów zapasowych na rynku
 • wysokie koszty utrzymania przestarzałej instalacji automatyki
 • ograniczone możliwości rozbudowy systemu oraz integracji z nowoczesnymi produktami dostępnymi na rynku

Wdrożeniu projektu migracji systemu sterowania to metoda na ograniczenie kosztów produkcji oraz poprawę organizacji pracy. Wśród korzyści, jakie zyskuje przedsiębiorstwo, należy wymienić:

 • redukcja nieplanowanych przestojów w produkcji
 • szybki dostęp do elementów zapasowych
 • wyeliminowanie kosztów związanych z utrzymywaniem przestarzałej architektury systemu
 • efektywne zarządzanie instalacją automatyki i jej skuteczna diagnostyka
 • łatwa integracja systemu automatyki z nowoczesnymi produktami dostępnymi na rynku
 • odpowiednia skalowalność systemu przy planowanej jego dalszej rozbudowie

PLIKI DO POBRANIA:

Potwierdzenie naszego doświadczenia:

Jako pierwsza firma w Polsce uzyskaliśmy międzynarodową certyfikację w programie partnerskim SIEMENS AG: SOLUTION PARTNER – SPECIALIST, a nasi inżynierowie są certyfikowani w zakresie:

 • Automation System SIMATIC
 • Process Control System PCS7
 • Human Machine Interface
 • Industrial Communication SIMATIC NET
 • Large Drives

Jako wieloletni partner firmy ABB uzyskaliśmy tytuł ABB Authorized Value Provider, a nasi inżynierowie są przeszkoleni i certyfikowani w zakresie kompetencji technicznych i sprzedażowych w zakresie systemów klasy DCS opartych o produkty ABB, takich jak Freelance, 800xA oraz rozwiązania uzupełniającego jakim jest system Decathlon.

Jesteśmy także doświadczonym integratorem i dostawcą urządzeń i rozwiązań wielu innych producentów z obszaru automatyki przemysłowej, takich jak Rockwell Automation, GE Automation & Controls, Schneider Electric, SABUR, SAIA i inni.

Posiadamy także kompetencje i doświadczonych inżynierów w zakresie systemów dedykowanych do konkretnych branż takich jak Braumat i BrewMaxx/PlantIT (przemysł browarniczy) oraz CEMAT (przemysł cementowy).


Prosimy o kontakt – na życzenie służymy obszerniejszymi informacjami,
w tym listą referencyjną aplikacji wykonanych przez naszą firmę.