Automatyka Przemysłowa i Technika Napędowa

Jesteśmy firmą działającą na terenie całego kraju i poza jego granicami.
Realizujemy przedsięwzięcia z zakresu Automatyki Przemysłowej i Techniki Napędowej w różnych branżach przemysłu.

MAWOS Sp. z o.o.
ul. Rokicińska 299/301
92-614 Łódź

tel. + 48 42 689 24 00

e-mail: info@mawos.com.pl

NIP 728 013 23 89
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 181 700 PLN

Automatyka Przemysłowa

Dział Marketingu:
+ 48 42 689 24 50

Serwis w zakresie systemów sterowania:
+ 48 42 689 24 60  /  + 48 42 689 24 61

Magazyn elementów sterownikowych:
+ 48 42 689 24 52

Technika Napędowa

Dział Marketingu
+ 48 42 689 24 20

Serwis w zakresie napędów:
+ 48 42 689 24 20  /   + 48 42 689 24 27

Magazyn przemienników częstotliwości:
+ 48 42 689 24 24

Automatyka kotłowni
+ 48 42 689 24 63

Układy Wzbudzenia
+ 48 42 689 24 21

Top