Kompleksowe rozwiązania w zakresie sterowania maszyn i linii produkcyjnych

Nasza oferta w zakresie automatyzacji maszyn to m.in.: kompleksowe układy zasiania, sterowania, monitoringu i wizualizacji dla:

 • Linii i maszyn produkcyjnych w przemyśle spożywczym, maszynowym i energetyce
 • Systemów transportu poziomego
 • Systemów transportu i kontroli bagażu na lotniskach
 • Magazynów wysokiego składowania
 • Linii konfekcjonowania produktu
 • Pras filtracyjnych i innych
 • Wirówek dekantacyjnych i innych
 • Stanowisk badawczych

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie automatyzacji maszyn oferujemy także modernizacje maszyn z uwzględnieniem aspektów dostosowania bezpieczeństwa maszyny do obecnych norm i przepisów.

MAWOS Sp. z o.o.
92-614 Łódź, ul. Rokicińska 299/301
tel. + 48 42 689 24 00
fax + 48 42 689 24 01
info@mawos.com.pl

Dział Marketingu
Systemy sterowania:
tel. + 48 42 689 24 50
Technika napędowa:
tel. + 48 42 689 24 20

Realizujemy układy sterowania m.in.:

Systemów transportu i logistyki magazynowej:

 • układy transportowe
 • systemy transportu wewnętrznego
 • magazyny wysokiego składowania
 • systemy logistyki magazynowej

Kompletnych linii produkcyjnych

 • kompleksowe linie produkcyjne w przemyśle spożywczym
 • linie do produkcji żarówek
 • linie rozlewnicze
 • linie montażowe

Maszyn produkcyjnych

 • maszyny pakujące, paletyzatory
 • wirówki
 • etykieciarki
 • myjki
 • obieraczki

Lotniskowych systemów transportu i kontroli bagażu:

 • transport bagażu
 • integracja z urządzeniami skanującymi bagaż
 • systemy monitoringu i kontroli bagażu

Wirówek:

 • dla elektrowni
 • dla przemysłu spożywczego
 • w przemysłu produkcji biopaliw
 • dla oczyszczalni

Stanowisk badawczych:

 • w instytutach badawczych i naukowych
 • w działach rozwoju zakładów przemysłowych

Przedsięwzięcia realizujemy kompleksowo

 • Projekty, doradztwo i konsultacje
 • Dobór i dostawy urządzeń
 • Modernizacje maszyn pod kątem bezpieczeństwa
 • Prefabrykacja rozdzielni zasilających i sterowniczych
 • Wykonawstwo instalacji kablowych
 • Oprogramowanie PLC
 • Wizualizacja (SCADA / panele HMI)
 • Systemy raportowania i archiwizacji danych historycznych
 • Analiza efektywność wyposażenia
 • Rozruch technologiczny i nadzory nad eksploatacją wstępną
 • Szkolenia operatorskie i służb utrzymania ruchu
 • Całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Gwarancja jakości oraz skuteczny serwis

> Obsługa serwisowa – 24/7
> Umowy serwisowe po okresie gwarancyjnym
> Ustalony w godzinach „czas reakcji”
> Lokalizacja firmy – centrum Polski


Prosimy o kontakt – na życzenie służymy obszerniejszymi informacjami,
w tym listą referencyjną aplikacji wykonanych przez naszą firmę.