Nasze duże doświadczenie w Cukrownictwie gwarancją sukcesu realizowanych przedsięwzięć

Doskonała znajomość specyfiki cukrownictwa, wieloletnie doświadczenie oraz stała troska o najwyższą jakość naszych produktów i usług zaowocowały zrealizowaniem kontraktów w większości krajowych cukrowni. Realizujemy również przedsięwzięcia dla cukrowni zagranicznych.

Łączymy kompetencje w zakresie znajomości technologii cukrowniczych z umiejętnościami w zakresie:


Kompleksowa realizacja

 • projekt,
 • oprogramowanie sterowania i wizualizacji
 • prefabrykacja szaf sterowniczych, rozdzielczych i napędowych,
 • kompletacja dostaw aparatury obiektowej,
 • montaż,
 • uruchomienie,
 • szkolenie obsługi

MAWOS Sp. z o.o.
92-614 Łódź, ul. Rokicińska 299/301
tel. + 48 42 689 24 00
fax + 48 42 689 24 01
info@mawos.com.pl

Dział Marketingu
Automatyka przemysłowa:
tel.+ 48 42 689 24 50
Technika napędowa:
tel. + 48 42 689 24 20

Automatyka kotłowni
tel. + 48 42 689 24 63

Układy Wzbudzenia
tel. + 48 42 689 24 21

MAWOS dla Cukrownictwa

Systemy Sterowania: automatyzacja, monitoring, wizualizacja urządzeń i procesów technologicznych w zakresie całej cukrowni:

 • Plac buraczany
 • Surownia
 • Produktownia
 • Ciągi transportowe: wysłodków, cukru
 • Piec wapienny i wapniarnia
 • Napęd i sterowanie wirówek cyklicznych i ciągłych
 • Obiegi wodne
 • Kotłownia
 • Poszczególne urządzenia jak: prasy filtracyjne, wyparki, warniki itp.
 • Sterowanie rozdzielni

Układy napędowe (zabudowa w szafach – Prefabrykacja):

 • Przemienniki Częstotliwości do regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych
 • Softstarty do łagodnego rozruchu silników asynchronicznych

Do napędu takich urządzeń jak:

 • pompy sokowe
 • pompy buraczane
 • wentylatory wszelkiego typu (np. wentylatory wyciągowe i podmuchu w kotłowniach)
 • pompy w obiegach wodnych: wody spławiakowej, wody z chłodni, wody na kondensator, itp.
 • pompy gazowe
 • pompy ścieków
 • sprężarki
 • wirówki cykliczne i ciągłe
 • przenośniki taśmowe, itp.

Kompleksowe rozwiązania dla generatorów:

 • Układy wzbudzenia i regulacji napięcia
 • Automatyka zabezpieczeniowa
 • Sterowania, pomiary, sygnalizacja i rejestracja
 • Monitoring i wizualizacja

Przedsięwzięcia realizujemy kompleksowo

 • Projekty, doradztwo i konsultacje
 • Prefabrykacja szaf sterowniczych, rozdzielczych i napędowych
 • Kompletacja dostaw aparatury obiektowej
 • Montaż obiektowy
 • Oprogramowanie sterowania oraz wizualizacji
 • Uruchomienie i szkolenie
 • Serwis

Gwarancja jakości oraz skuteczny serwis

> Obsługa serwisowa – 24/7
> Umowy serwisowe po okresie gwarancyjnym
> Ustalony w godzinach „czas reakcji”
> Lokalizacja firmy – centrum Polski


Prosimy o kontakt – na życzenie służymy obszerniejszymi informacjami,
w tym listą referencyjną aplikacji wykonanych przez naszą firmę.