Kompleksowe rozwiązania dla kotłowni zakładowych w przemyśle i przedsiębiorstwach ciepłowniczych

Nasza oferta:

 • Automatyzacja węglowych kotłów rusztowych wodnych i parowych
 • Automatyzacja części wspólnej i technologii pomocniczych kotłowni
 • Automatyzacja gazowo-olejowych kotłów wodnych i parowych
 • Automatyka zabezpieczająca kotłów zgodna z UDT
 • Układy napędowe, przemienniki częstotliwości
 • Układy pomiarowe i bilansowe
 • Autorski algorytm optymalizacji procesu spalania
 • Systemy sterowania autonomiczne i scentralizowane DCS
 • Wizualizacja, monitoring i systemy nadrzędne HMI/SCADA i integracja z komputerowymi systemami nadzoru i strukturą IT w zakładzie

Państwa korzyści:

 • Nowoczesne i niezawodne rozwiązania dające bogate możliwości realizacyjne i swobodną rozbudowę w przyszłości
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przez ochronę przed awariami niebezpiecznymi dla obsługi i otoczenia
 • Poprawa sprawności ruchowej instalacji
 • Zmniejszenie awaryjności systemu, autodiagnostyka
 • Zgodność z obowiązującym normami w tym z dyrektywą PED 97/23/WE oraz normami zharmonizowanymi

MAWOS Sp. z o.o.
92-614 Łódź, ul. Rokicińska 299/301
tel. + 48 42 689 24 00
fax + 48 42 689 24 01
info@mawos.com.pl

Dział Marketingu
tel. + 48 42 689 24 50
tel. + 48 42 689 24 20

Automatyka kotłowni
tel. + 48 42 689 24 63

Układy Wzbudzenia
tel. + 48 42 689 24 21

Przedsięwzięcia realizujemy kompleksowo

 • Projekty, doradztwo i konsultacje
 • Dostawy urządzeń
 • Montaż
 • Określenie wymagań i opracowanie koncepcji sterowania
 • Projekt elektryczny
 • Dobór urządzeń i aparatury obiektowej
 • Dostawy urządzeń
 • Prefabrykacja rozdzielni zasilających i sterowniczych
 • Wykonawstwo instalacji kablowych
 • Oprogramowanie sterujące PLC / DCS
 • Uruchomienie i szkolenie
 • Serwis
 • Wizualizacja (SCADA / panele HMI)
 • Systemy raportowania i archiwizacji danych historycznych
 • Integracja MIS/MES
 • Rozruch technologiczny i nadzory nad eksploatacją wstępną
 • Szkolenia operatorskie i służb utrzymania ruchu
 • Całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Gwarancja jakości oraz skuteczny serwis

> Obsługa serwisowa – 24/7
> Umowy serwisowe po okresie gwarancyjnym
> Ustalony w godzinach „czas reakcji”
> Lokalizacja firmy – centrum Polski


Prosimy o kontakt – na życzenie służymy obszerniejszymi informacjami,
w tym listą referencyjną aplikacji wykonanych przez naszą firmę.