Układy Wzbudzenia, regulacji i rozruchu silników synchronicznych

Układy Wzbudzenia Silników Synchronicznych typu MAW są przeznaczone do rozruchu i wzbudzenia silników synchronicznych dowolnych mocy.


Zastosowanie

Układy Wzbudzenia typu MAW można zastosować w modernizowanych bądź nowoprojektowanych instalacjach silników synchronicznych.

Układy wzbudzenia przystosowane są do konkretnego silnika, jego układu sieciowego i potrzeb odbiorcy, dlatego każdorazowo parametry techniczne układu ustalane są indywidualnie.

MAWOS Sp. z o.o.
92-614 Łódź, ul. Rokicińska 299/301
tel. + 48 42 689 24 00
fax + 48 42 689 24 01
info@mawos.com.pl

Układy Wzbudzenia:
tel. + 48 42 689 24 21

Układy Wzbudzenia Silników Synchronicznych typu MAW można zrealizować jako:

 • Statyczne Układy Wzbudzenia MAW-WS
  Dla silników synchronicznych – Rozruch i wzbudzenie silników,
 • Statyczne Układy Wzbudzenia MAW-WRS
  Dla silników asynchronicznych synchronizowanych – Rozruch i wzbudzenie silników asynchronicznych synchronizowanych,
 • Automatyczne Regulatory Wzbudzenia
  Dla silników synchronicznych wyposażonych we wzbudnicę bezszczotkową (lub wzbudnicę maszynową).

Układ wzbudzenia typu MAW dla silników synchronicznych zawiera w jednej obudowie:

 • Regulator wzbudzenia,
 • Część silnoprądową.

Funkcje układu regulacji:

 • Praca automatyczna – regulacja mocy biernej / cosф,
 • Praca ręczna – regulacja prądu wzbudzenia,
 • Ogranicznik prądu wzbudzenia,
 • Ogranicznik prądu stojana,
 • Sterowanie i kontrola rozruchu silnika,
 • Forsowanie wzbudzenia w trakcie rozruchu układu,
 • Kontrolę pracy asynchronicznej silnika,
 • Wszechstronna sygnalizacja stanu pracy układu,
 • Możliwość kompensacji mocy biernej.

Układ regulacji wyposażony jest w panel operatorski z wyświetlaczem alfanumerycznym. Panel przeznaczony jest do:

 • ustawiania parametrów pracy regulatora
 • nadzoru pracy układu wzbudzenia

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe
W zależności od potrzeb układ wzbudzenia może być wyposażony w dodatkowe funkcje:

 • Kompleksowe zabezpieczeniowa silnika
 • Rejestracja parametrów pracy silnika
 • Pomiary

Prosimy o kontakt – na życzenie służymy obszerniejszymi informacjami,
w tym listą referencyjną aplikacji wykonanych przez naszą firmę.